Styremøte, 8. september 1994

 1. Flytting
  Det er nå lagt inn strøm i PVVs kommende lokaler, men PVV er antageligvis prioritert bak både Lise og DSL. Må fortsatt lage en nøkkelordning.

 2. Maskiner
  HP Vi får en ny 712/80 frem til mai-95
  IBM Skal ha møte snart om oppgradering av BigBlue
  SGI Arbeider med Hugo om ny maskin
  PowerPC En mulig oppgradering av BigBlue?
  PowerMacSkal kontakte Høyskoledata
  Alpha Svært interessant, kontakter Digital?

 3. Reklame & PR

 4. Prosjekter
  WWW-server: mangler motiverte frivillige, det finnes flere gode ideer til interessante prosjekter tilknyttet WWW.

 5. Halvårsmøte
  Avholdes 5. oktober kl 1800, sted foreløpig ukjent. Folk som er interessert i posisjoner i styret, bes ta kontakt med valgkomiteen: Kjetil W. Jørgensen og Tor Iver Wilhelmsen.

 6. void Eventuelt();

for styret,
Vidar Larsen
(sekretær)
pvv@pvv.ntnu.no