Styremøte, 11. oktober 1993

 1. Driftsgrupper.
  Det skal annonseres en god del ledige driftstillinger på News.

 2. Flytting.
  PVV skal kartlegge behov, og undersøke alternativer.

 3. Eventuelt
  nøkkelfordeling (foreløpig):
  fvlarsen, hsundt, tegge, eyvind, nordeng, arnej

  NetBSD
  Arne vil kartlegge arbeidsmengde ved å porte NetBSD til Dekk.

  medlemsdatabasen
  mdb er i ferd med å legges om. Medl. vil holdes orientert.

for styret,
Vidar Larsen
pvv@pvv.ntnu.no