Styremøte, 6. september 1993

 1. Utflytting.
  PVV blir etter all sannsynlighet nødt til å forlate de nåværende lokaler til fordel for BibSys. Vi har ikke mottatt noen oppsigelse enda, men må regne med at den kommer. I så fall har vi seks måneders oppsigelsestid.

  Etter samtale med ansvarlige i administrasjon, og andre, har flere alternativer kommet opp. Ingen alternative rom er bestemt, men PVVs styre har funnet det best å satse på å finne et godt, nytt sted, fremfor å kjempe for det vi allerede har. Rommet er klart for utskiftning, og foreløpig ser det lovende ut for en forbedring av PVVs boligforhold...

 2. Halvårsmøte.
  Halvårsmøte er fastsatt til Onsdag 6 Oktober 1993 kl 1800. Saksliste er ikke klar foreløpig, se ellers egen news-posting.

 3. Innbetalingsblanketter for PVV medlemsskap.
  Utsendelse av blanketter for fornyelse av medlemsskap i PVV vil forhåpentligvis bli ferdiggjort og utsendt til mandag 13 Sept.

 4. Sjokoladeskap.
  I et forsøk på å minke svinn i sjokoladekassa, har styre gitt Anders fullmakt til å anskaffe et nytt skap for deler av sommerens overskudd.

 5. Ryddeordningen.
  Ryddeordningen må effektiviseres for at den i det hele tatt skal fungere. Styre vil i den nærmeste tid sette opp nye ryddelister, med nødvendige detaljer.

 6. Rydding av kjeller.
  PVVs kjeller bugner av ubrukt/ubrukelig utstyr. Dette skal kastes, flyttes eller ihvertfall ryddes bort. Vi vil forsøke å få dette gjort vha Omega-slafuer. Dato er foreløpig ikke fastsatt.

 7. Eventuellt.

for styret
Vidar Larsen
sekretær
pvv@pvv.ntnu.no