Styremøte, 4. mai 1993

 1. Valg av forsikring
  Velger UNI Storebrand siden deres tilbud koster <500NOK/år

 2. Fordeling av nøkler
  PVVs 8 nøkler blir fordelt som følger:
  Thor Henning Amdahl
  Amund Tveit
  Henrik Sundt
  Vidar Larsen
  Tor Egge
  Hans Kristian Nordengen
  Finn Arne Gangstad
  Eyvind Bernhardsen
 3. Skisse til planer for sommer/høst 93

 4. Solansalen?
  Styret vil sende brev til ITavd ved NTH, hvor vi vil tilby oss å overta maskinvare fra solan.salen, når denne engang skal byttes ut. Dette brevet vil bli ferdiggjort iløpet av de nærmeste dagene.

 5. Eventuelt

for styret
- Vidar Larsen
pvv@pvv.ntnu.no