Styremøte, 9. mars 1993

 1. Nye driftgrupper
  Følgende personer ble satt inn i driftgrupper
  Sparc:
  Amund Tveit
  Trond B. Isaksen
  Kjetil Wiekhorst Jørgensen
  Fiolilla:
  Eyvind Bernhardsen
  Flipper:
  eee.. enda ikke fastlagt

 2. Styrets kontortid
  Styrets kontortid er tirsdager 16-18
  Du vil finne følgende styrepersoner til følgende tider

  16/03 Amund Tveit
  23/03 Thor Henning Amdahl
  30/03 Snorre Farner
  20/04 Henrik Sundt
  27/04 Vidar Larsen
  ellers.... Stig Bakken

 3. Nye regler
  Regler for bruk av PVVs maskiner og utstyr:

  Generelle regler:

  Styret vedtok dessuten å lage en plakat med kommentarer til spillingen, og å henge denne opp. Dette er allerede gjordt.

 4. Fordeling av oppgaver
  Styret har fordelt følgende oppgaver på følgende personer.

 5. Rydding av terminalrommet
  Utgangspunkt: De lånte, dyre maskinene skal inn på maskin- rommet. Det skal ryddes opp i gamle ting som ligger og flyter, samt at gangen skal ryddes. Styret tar en ekskursjon til PVVs lokaler for å studere problemet nærmere.

for styret
fvlarsen
pvv@pvv.ntnu.no