Styremøte, 23. februar 1993

  1. Plan for 1993 ble utarbeidet

  2. Budsjett for 1993 ble utarbeidet

    Disse vil bli postet separat.

    Hensikten med dette var å produsere de nødvendige vedlegg til en søknad om studentsosiale midler.

  3. Nye driftstillinger vil bli annonsert på News.

  4. Det er usikkerhet om forsikring av maskinvare og utstyr på pvv. Dette vil bli undersøkt på et senere tidspunkt, da vi ikke rakk det til dette budsjettet.
for styret
fvlarsen
pvv@pvv.ntnu.no