Styremøte, 8. september 1992

Styremøte har vært avholdt med hele styret unntatt Morten til stede tirsdag 08.09.92.

Referat:

 1. Amund har bestilt 5 nye stoler til PVVs lokaler. De ventes om ca 2 uker.

 2. Endre har snakket med Skrivervik Data, og venter en endelig (positiv?) tilbakemelding i løpet av neste uke.

 3. Vi har besluttet å benytte salafuer til rydding og vasking. Ansvaret for dette er fordelt slik:
  Thor Henning tar noen til rydding og vasking av maskinrommet (stakkars folk), Håkon tar noen til rydding i PVVs blader og tidsskrifter.

 4. Halvårsmøtet vil bli avholdt tirsdag 29.09.92 klokken 19.00.

 5. Styrets kontortid vil frem til halvårsmøtet være onsdager fra 16.00 til 18.00. Datoene er fordelt slik:
  09.09.92: Håkon
  16.09.92: Amund
  23.09.92: Thor Henning

 6. Håkon setter opp og poster ryddelisten til News.

 7. Endre kontaker rette vedkommende og prøver å fikse en omvisning på Cray'en.

 8. Gratis ide til neste styre: Hold en PFF om den nye paralellmaskinen som kommer.

For styret
AH! Gulla
Sekretær

pvv@pvv.ntnu.no