Styremøte/2022-03-04

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Referat - styremøte 04.03.22 kl 15:15 på PVV

Innkalt

Innkalte Til stede
adriangl X
alekskn X
amalieem X
andrph X
bjornoka X
felixalb X

Økonomi

 • Oppdatering angående opplæring og mal
  • GnuCash funker å bruke, dette kan gå
  • Revisor og kasserer har hvertfall fått noe opplæring
  • Det funker sikkert greit nå
  • Maler fungerer
  • Vi ønsker å ha bilag digitalt
   • Dette skal testes
  • Lenke til bilagsskjema bør ligge på wiki, men veldig synlig (type helt på forsiden av wiki)
 • IDI MÅ snakkes med
  • Felix og Andrea/Amalie gjør dette

PVV-merch

 • Designforslag på vei
  • Det er på vei, ja

Siden sist

 • Ingenting siden sist

Kurs videre

 • Hørt med Camilla og Viken?
  • Camilla er hørt med, hun mener det er for knapt å holde kurs i mars; foreslår april/mai
  • Viken er ikke hørt med
  • Felix er hørt med, han tenker seg om
 • Funnet andre som er interessert i å holde kurs?
  • Stor interesse for git-kurs
   • Peder er spurt, han har ikke svart

Andre aktiviteter

 • Brettspillkveld 05.03
  • Skal det bookes rom? Kanskje, det skal bookes.
 • Ryddedag 07.03
  • Noen fra styret skal møte opp
 • Offsite hyttetur 11.03-13.03
  • Frist for påmelding er mandag, påminnelse kommer etterhvert.
 • Hackekveld 19.03
  • Det kommer.

Tilgang til NVG-lokaler

 • Sende ut varsel om at de som ønsker kan få tilgang ved kontakt
  • Varsel skal sendes, folk fikser så tilgang selv.

Ønskelistebok

 • Papptallerker
  • Sett; godkjent; det skal kjøpes
 • Reglementendringer
  • Sett; det ligger til vurdering

Eventuelt

 • Gruppebilde
  • Hold det unna påsken eller hytteturen
  • alekskn skal finne ut av dette, sannsynligvis mot slutten av semesteret før eksamensperioden
 • Mappestruktur på git
  • Mapper må slås sammen, andrph vil ha hjelp

Gjennomgang av forrige ukes TODO

 • adriangl
  • Potensielle kursholdere skal tilnærmet ihjelmases inntil de går med på å holde kurs for oss
   • Dette videreføres
  • Lese seg opp på relevant “how to kurs”-materiell
   • Det er fullbyrdet
 • alekskn
  • Designe genser
   • Det videreføres (del-fullbyrdet)
 • amalieem
  • Fiks økonomien, se økonomipunktet i referat 22.02.2022
   • Dette videreføres
 • andrph
  • Endre mappesystemet på git (good luck, dette blir bra)
   • Det videreføres (del-fullbyrdet)
 • bjornoka
  • Skrive post angående markering av personlige hyller
   • Det er fullbyrdet
  • Endre halvårsmaler
   • Varsel om engelsk senest to uker før
   • Valg av kasserer skal legges til på vårmøte
   • Det er fullbyrdet
 • felixalb
  • Mase på en rekke personer ang. vedlegg til halvårsmøtet høst 2021
   • Det videreføres
  • Snakke med klistremerkemennesket (finn en .svg og distribute that img)
   • Klistremerkemennesket er dyrt, men vi har alternativer
   • Det er fullbyrdet

TODO

 • alekskn
  • Designe genser
 • amalieem
  • Fiks økonomien, se økonomipunktet i referat 22.02.2022
  • Snakke med IDI ang. rapport av pengebruk 2021, middelsøknad 2022, dørtilgang til serverrom
 • andrph
  • Endre mappesystemet på git (good luck, dette blir bra)
 • bjornoka
  • Sende varsel om tilgang til NVGs lokaler
  • Påfyll av engangs-greier
 • felixalb
  • Mase på en rekke personer ang. vedlegg til halvårsmøtet høst 2021
  • Bestille klistremerker
 • adriangl
  • Potensielle kursholdere skal tilnærmet ihjelmases inntil de går med på å holde kurs for oss