Styremøte/2021-10-11-krise

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalling til krisemøte 11.10.21

Innkalt

Innkalte Til stede
alekskn
amalieem X
andrph X
bjornoka X
felixalb X
oysteikt X
eirikwit X
richarah X
thomawt
 • torsteno tilstede, men ikke innkalt

Søknaden til IDI

 • Amalieem har tatt kontakt med IDI som sier vi fortsatt kan få pengene. Vi må fakturere
  • amalieem må finne ut hvordan hun fakturerer
  • eirikwit sender alle papirer han har på det
  • så lenge vi fakturerer får vi pengene
 • Er pengene øremerket fadderperiode eller er de for hele året?
  • Informasjonen om fakturering sier “Alkoholfri immatrikulering”
  • Hva sa original søknad?

Donasjon Sintef

 • Budsjettforslaget nevner donasjon fra Sintef, har ikke fått høre noe om det.
  • Dette er kursene til Peder, han donerte pengene han fikk for dette til PVV
 • Hva gjelder dette budsjettet?
 • Er det søkt for?
  • Nei, da det er kompensasjon for Peder sine kurs

Regnskap

 • Fadderuke har kun totalsummer + mangler plakatutgiftene
  • Ja, bare totalsummer da dette er ført som totalsumbilag
 • “Trivsel og Arr.” sier lite om hva pengene ble brukt til
  • Dette er også ført som totalsumbilag
 • Samme gjelder “Diverse”
  • Også totalsumbilag
 • Hva har Snacks blitt kjøpt inn til? Var det f.eks. under fadderuke?
  • Muligens var dette for snacks til animekveld under fadderuken
  • Det bør sjekkes hva dette faktisk var og om det skal egentlig være under fadderuken
 • Skal D&D stå under fadderuke?
  • Har fortstått det som at det ble fritidsaktivitet, og figurene ble så brukt til fadderuke etterpå.
   • Figurene skal føres under fadderuken, ja
   • PVV har også betalt for miniatyrmaling som derfor nå er PVV-eie og maling av figurer er nå en PVV-aktivitet.
 • Datoer og bilagsreferanser er veldig mye lettere å se etter enn summer.
  • GnuCash støtter datoer og bilagsreferanser og er å foretrekke over MS Excel
 • Alle plakater burde flyttes til “Fadderuke” eller “Kurs og PR”

Føringsmetode for inntekt + utgift

 • Forslag om at inntekt og utgift skal føres separat framfor totalsum
 • Forslag om at inntekt skal føres som separate summer tilsvarende bilag framfor totale summer
  • Dette kommer naturlig med GnuCash
 • Gjerne mer detaljer rundt bilag
  • Dette er også mulig i GnuCash
  • andrph foreslår et bilagsskjema som skal fylles ut og festes i kvitteringen
   • skjema inneholder dato, formål, sum og andre punkter
   • skjema skal legges i nærhten av postkassen
 • På plakater er det kanskje lurt å skrive til hva? F.eks. Kurs, fadderuke, generell reklame, etc.

Gå gjennom kategorisering litt mer detaljert og lage et skjema for hva som går hvor.

 • Dette skjemaet kan oppdateres dersom det kommer opp flere problemer/usikkerheter etter hvert
 • Kategorier er:
  • Inntekter
   • Disk
    • alle penger som kommer inn for kjøp av diskplass, 32 kr pr GiB
   • Donasjoner
    • støtte fra IDI
    • støtte fra institutter og andre organisasjoner
    • IKKE: kontanter i postkassen
    • donasjoner fra medlemmer
    • midler fra bedrifter dersom vi arrangerer bedpres eller annet
   • Medlemskap
    • medlemskontingent
    • 42 kr betalinger for medlemsskap godkjennes til tross for at det mangler 8 kr
   • Pant
    • pantepenger
   • Renter
    • bankrenter
   • Annet
    • løse kontanter i postkassen
    • mystiske inntekter som finnes og eksisterer
    • IKKE: mystiske inntekter som retter opp i differanser i regnskapet
  • Utgifter
   • Abonnementer
    • vi hadde Lunsj og Pondus, men ikke lenger
    • spillabonnementer hadde vært ført her hvis vi hadde hatt dem
   • Bøker
    • andrph sier: bøker er bøker
    • eirikwit sier: bøker er ikke bare bøker
    • torsteno sier: D&D 5th ed. ble kjøpt til PVV og ført under bøker, kunne dog vært ført på trivsel
    • faglitteratur er godkjent
    • andre bøker vurderes av styret i hvert tilfelle
   • Daglig drift
    • PVV kjøper ikke inn te (hvertfall ikke god te)
    • PVV har tidligere kjøpt kaffe, spesielt til stand
    • PVV kjøper som hovedregel heller ikke kaffe (som for te; pvv kjøper ikke god kaffe)
    • Et selling point har vært “vi har kaffe”, men vi har ikke benyttet oss av dette i det siste
    • lol, te og kaffe er ikke daglig drift, det er trivsel :3
    • ting til kjøkken og vask/oppvask
    • tavletusjer, kopper, tallerker, bestikk er daglig drift
   • Fadderuke
    • alt som er relatert til fadderuken skal føres her
    • fadderuke-plakater, fadder-ukepizza, fadderuke-annet
   • Gebyr
    • bankgebyrer (de er useriøst store)
    • alle øvrige gebyrer også, hva enn dette måtte være
   • Hardware
    • harde varer, drift ting, posten brukes primært av drift
    • eirikwit foreslår: endre til et sinkfund slik at tidligere midler overføres
     • dette tar hensyn til nødvendige oppgraderinger som ikke skjer årlig og derfor er ordentlig dyre
    • andrph sier: drift får det de spør om, selv om det kanskje sprenger budsjett
     • for: er det nødvendig, så er det nødvendig
   • Trivsel & Arrangementer
    • sære enkeltstående innkjøp for å booste trivsel
    • te og/eller kaffe dersom vi skaffe (se: feilførte punkter under daglig drift)
    • hackekveld er arrangement
    • brettspillkveld er arrangement
    • enkeltstående hendelser og festivitas er også arrangementer
   • Kurs og PR
    • buttons og pins
    • PVV sin jobb å printe flyers og plakater
     • medlemmer som bruker personlig printerkvote på dette kan spørre om refusjon
    • reklame for hacke-/brettspillkveld er PR
   • Annet
    • ukjente utgifter
    • ikke-kategoriserbare utgifter (patologiske utgifter)
    • engangsutgifter som ikke passer under øvrige kategorier
   • andrph foreslår: opprettelse av en egen post for uforutsette utgifter

Bilagsskjema og konvolutter

 • Forslag om å lage bilagsskjema som skal fylles ut og kvittering festes på dette. Disse kan printes ut og ligge ved postkassen.
  • torsteno og amalieem skal se på utforming av bilagsskjema
  • eirikwit opplyser om at vi tildligere har hatt et skjema
 • Forslag om å ha konvolutter ved postkassen til kontant ved f.eks. medlemskap, bilag etc. På konvolutten skrives aktuell informasjon.
  • Godt forslag, dette må skaffes

Øvrige punkter

 • amalieem skulle fått fullmakt og kodebrikke for innlogging i bank
  • dette har ikke skjedd, Thomas skulle fikset
  • amalieem tar kontakt med Thomas
 • det planlegges innføring i GnuCash
  • maks tre personer, ellers blir det rot
  • første: eirikwit kan GnuCash
  • andre: richarah har oversikt over tidligere regnskap
  • backup/tredje: torsteno, andrph og/eller amalieem
 • andrph foreslår: parallellrevidering slik det egentlig skal gjøres