Styremøte/2021-01-19

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tid og sted

2021-01-19 16:15 Discord

Til stede

Innkalte Til stede
alekskn X
eirikwit X
emmalei X
jonasbru X
lisebul X
richarah X

Siden sist

Nye korona tiltak

Anbefalingene er de samme når det kommer til universiteter og aktiviteter. Vi holder fortsatt stengt til nye oppdateringer.

Ønskelistebok

Ikke tilgjengelig

Digitale ønsker

Ja, ønsker fra torsteno om å låne/leise/kjøpe ubrukte skjermer.

Utlån av ubrukte skjermer

Midlertidig tillatelse til å låne skjermer. Tilbudet gjelder kun koronatiden. Beskjed vil bli sendt ut til aktive, og man kan spørre om tilgang ved å sende melding til styret. Det burde settes opp et lånesystem snart.

Kurs videre

Digitale kurs

Personer å ta kontakt med:

  • Danner (Linux-kurs)
  • Peder
  • Viken
  • Torstein
  • Thomas

Kan ha markedsundersøkelse for å finne hvilke kurs folk vil ha. Sende ut en mail om noen har lyst til å holde kurs. emmalei tar seg av dette.

Diskusjon om møteprotokoller

Prøve å bruke styrechatten mer aktivt

Innføre ny prosess med google docs? Saksliste kan lages tidligere. Diskusjoner kan holdes mer i styrechatten, og slik at man ikke trenger å vente til møter for å ta dem opp. Reager på alle beskjeder som er sett.

Status økonomi

Vi har ikke fått sett på det ennå.

Diskutere nytt budsjett

Ikke blirt gjort siden tidlig januar.

Halvårsmøte

Innkalling sendes innen neste mandeg. Møtet holdes mandag 22. februar klokken 17:15. Det skal holdes over Zoom. Avstemninger kan gjøres gjennom nettskjemaer. Noen må lage et skjema til hver avstemning. Må sende melding til CERT, drift og økonomi om halvårsrapport.

Kontakt valgkomite:

  • Omer
  • Sondre

Lovendringer

Ingen forslag til lovendringer ennå.

Endre revisjon prosedyre

Revisor bør velges på høstmøtet og har som oppgave å revidere det ferdige regnskapet på nyåret.


Eventuelt

Mails til styret

eirikwit har allerede svart dem. Pansjonert professor spurte om medlemskap til pvv ga tilgang til bibliotekene på campus. Respons var at tilgang kun er til bruk av pvv sine fasiliteter og at ekstern medlemskap av pvv ikke er ment til den slags bruk.

Mail om sletting av gammel data, eirikwit videresender den til drift.

Plakater

Vanligvis laget i Photoshop. Foretrekker å gå over til open source eks. Inkscape. Spør Andrea om templates.

Digitale arrangementer

Forslag om å holde digital spillkveld neste lørdag 23. januar. Basert på respons kan det bli ukentlig opplegg.