Styremøte/2021-01-06

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

2021-01-06 10:15 Discord

Til stede

Innkalte Til stede
alekskn X
eirikwit X
emmalei X
jonasbru X
lisebul X
richarah X


Siden sist

Betaling av regning fra Lunch (purring)

Lunch skal avbestilles Vi betaler regningen vi fikk og ber dem om å droppe de ekstra kostnadene eirikwit ringer og spør om avbestillingen. Spør også om det har kommet flere purringer, og de kan bli oversett.

Koronatiltak

Nedstengning av PVV

Oppslag fra 3.januar sier at campus fortsatt vi være åpen for studenter Tar kontakt med andre studentforeninger og spør om de blir bedt om å holde stengt Vurderer om vi skal holde stengt basert på beskjeder gitt til de andre studentforeningene


Kurs videre

Generelt legges det opp til at kurs skal være digitale

Fadderperiode

Trenger konkret plan Rekruttere folk til å bli med på å arrangere

Kontakt med andre foreninger

Cogito, Omega verksted, AbelLan, Hexagon, alle datarelaterte linjeforeninger

Eventuelt

Etablere noe fast for drifting

Største problem for tiden er mangel på initiativ og struktur Et møte én gang i uken for å arbeide mot et bestemt mål eirikwit lager en konkret plan og tar kontakt med pederbs

Halvårsmøte

Sender om ca. to uker