Styremøte/2019-12-02

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tid og sted

2019-12-02 18:15 Terminalrommet

Innkalling

Innkalte Til stede
andrph ja
eirikwit ja
emmalei ja
omermb ja
sondrhel ja
thomawt nei


Siden sist

ITGK-kurs

Backupfilmingen gikk ikke så bra (broblement med SD kort). Første SD kort var lagt i kamera sekken, må gis tilbake til thomawt. Har ikke fått tilbake melding fra AV-tjenesten om filmingen. Hvis vi ikke får noe tilbake, kan vi bruke filmen fra i fjor. sondrhel har skrevet om samtykkeskjema for å poste den på nettet, men vi har ikke beskjed tilbake Rundt 450 folk som møtte, rimelig fort. Kurset var bra i følge


Ønskelistebok

gokart

Dette er en privatsak, hvis folk vil planlegge en tur kjør på.

Oppdatering Danske Bank

Banker er i orden i følge thomawt. Kasserer var ikke til stedet under møtet, men sendte melding om dette. Ta kontakt med kasserer

Hyttetur påmeldingsskjema

torsteno lagt ut til høring intert i offsite for tilbakemelding, før den sendes ut til alle som vil melde seg på.

Eventuelt

Møtet etter jul

Nesteledet erikwit tar ansvar første uke neste semester (6. til 13. januar) ettersom leder sondrhel er borte.