Styremøte/2016-03-15

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tilstede:

 • Peder
 • Simon
 • Kit
 • Liang
 • Ilse

Godtaess møteinnkallingen?

 • nei, den ble sendt til feil mail addresse.

Vi har fått klager om at folk som ikke er betalende PVV medlemmer okkuperer TVen.

 • Hva skal vi gjøre med dette?
  • Vi trenger en metode å sjekke om et medlem har betalt og er aktiv.
   • Vi har dette, hvor?
    • Databasen mdboh på postgres.pvv.org inneholder alle medlemmer.
     • lage et script som sjekker dette?
      • de som har lyst
  • Tillate at medlemmer sparker bort ikke-betalende medlemmer fra TVen?
   • Ja

Kurs:

 • Kurset til finn og danner er da over:
  • Er vi fornøyd?
   • finn:
    • Det var bra oppmøte på begge kursene.
    • kurset til finn ga god publicity
    • godt samarbeid med hackerspace
    • Viken og Simon lagde et fint kurspåmeldingsystem
   • danner:
    • Greit oppmøte på kurset til danner
    • Kurset i seg selv var grundig og godt laget og holdt.
  • Torje sitt kurs:
   • 3 uker fra nå, den 5. april
   • Vi bør få plakat skrevet ut denne uken, må pirke på torje for kurstekst
  • Simon sitt 2 uker etter det.
 • Tilbud på fremtidige kurs til høsten:
  • Noen på mail/irc ville holde kurs om "noe kult", nevnt i tidligere styremøtereferat
  • Latekskurs for forprosjekter.
  • Liangs illustratorkurs
  • Kits passordkurs.
  • Pythonworkshop til høsten for nybegynnere
  • Jørns yubikey kurs.
  • Danners unixkurs

Pi:

 • Torje kjøpte en pi
 • Det ble ikke stor etterspørsel etter kurset til finn.
 • Plan for fremtiden:
  • Vi kjøper flere (RPi3) når vi går tom

Møtet heves