Styrehandlinger/Budsjett/2009

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Regnskap og budsjett

<tablestyle="text-align: right"> Budsjett 2006 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007 (2007.09.08) 2009
Støtte 0 0 0 0 0
Flaskepant 2500 1559 2500 1724 2500
Disksalg 17500 19900 15000 10600 10000
Medlemskontingent 10000 10338 20000 5414 20000
Renter 0 0 0 0 0
Sum inntekter: 30000 31797 37500 17638 32500
Driftsutgifter 5000 0 5000 0 5000
Diverse 2000 1485 2000 1537 2000
Bøker 4000 1880 4000 632 4000
Hardware 50000 45190,48 15000 5934 20000
Abonnement 1000 569 2000 777 2000
Trivselsutgifter 1500 737,5 1500 599 2000
Kursutgifter 1000 0 1000 0 5000
Krisefond - - 20000 0 0
Sum utgifter 64500 49865,98 50500 9479 40000