Driftsrapport/H2009

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

I forbindelse med flyttingen ble det mye endringer. Vi mistet serverrommet vårt og fikk, etter litt om og men, litt plass hos IDI. Mange maskiner ble faset ut og vi fikk to nye arbeidsstasjoner.

Nye maskiner

Vi har anskaffet to nye arbeidsstasjoner.

Maskin OS CPU Minne Funksjon
/Sprint Ubuntu
/Kvikk Ubuntu

Flytting og "nytt" serverrom

Det nye serverrommet er en del mindre enn det gamle og brukt av mange andre enn PVV (NVG, Online, Guru,...?). Derfor ble mange maskiner utfaset i flyttingen. PVV hadde også noen privatmaskiner på serverrommet som eier har funnet annen pass til eller faset ut. PVV har enda ingen nøkler til rommet og må godsnakke med IDI, NVG eller noen andre med nøkkel for å komme oss inn.

Utfasede maskiner

  • India
  • /Storm - SGI Callenge L som kjører IRIX 6.5, lider av POKB-feil
  • Voldsboks2
  • ... - Altund hadde en boks frem til 2007(?)
  • ... - Nabla hadde en boks frem til 2007

Arbeidsstasjoner:

Maskin OS CPU Minne Funksjon
/Amaterasu Solaris 10 Ultrasparc II 400 MHz (2x) 2 GB Sun Enterprise 250
/Grubgrub Debian Lenny AMD 1 GHz 512 MB
/Kobben Gentoo AMD 1.8 GHz 512 MB
/Kremt Debian Lenny AMD XP 1700+ 512 MB
/Olympic Debian Etch IA-64 733 MHz (2x) 2 GB

Servermaskiner:

Maskin OS CPU Minne Funksjon
/Baird Ubuntu Edgy AMD XP 1800+ 512 MB Mediasenter (under TVen), ofte avslått
/Egg Debian Etch P3 600 MHz (2x) 1 GB Utvikling? For tiden vondt i disken.
/Inti FreeBSD 7.1 UltraSPARC II (4x) 4 GB Dytter torrents
/Verden FreeBSD ? ? anonym FTP

Rare maskiner:

Maskin OS Hardware Funksjon
/Bacchus FreeBSD x86 DHCP, DNS, tftp, gammel og bitter
/Brutus Solaris 9 Sun Sparcstation 20? YP-slave
/Malina Solaris 10 Sun Enterprise 250 YP-master
/Kvartett VMS AlhpaServer 4100 Mystisk og uutgrunnelig
/Octopus NetBSD x86 brukes som seriekonsollmaskin
/Rymden NetBSD x86 krysskompilering til VAX

Kerberos

Kerberos har blitt innfaset på de fleste maskinene. I den forbindelse har det vært litt litt småknot med innlogging i perioder eller for enkelte brukere.

X.509

Vi har gått bort fra bruk av egen CA og bruker i stedet sertifikater fra www.cacert.org. De første av disse har gått ut på dato og noen av dem har blitt oppdatert. ljosa har ordnet signering hos CAcert.