Drift/Mail/Spamsøk

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Jump to navigation Jump to search

Av og til kommer passordet til en PVV-er på avveie. Da hender det fort at noen benytter anledningen til å informere internettet om tilbud på viagra og russiske koner på PVV-ens vegne. Dette ønsker vi ikke og her er hvordan du sporer en slik bruker:

Logg inn på mailserveren og kjør følgende kommando. Dette viser hvor mange innlogginger en bruker har gjort på SMTP-serveren vår.

grep _saslauthd /var/log/exim4/mainlog | cut -d\  -f11 | grep ^A= | cut -d: -f2 | sort | uniq -c

Ser du et høyt tall der, er det sikkert noe galt og kan du sperre brukeren. Vi har imidlertid ikke en prosedyre for å gjøre dette, men som regel holder det å skifte passordet og restarte saslauthd-tjenesten på mailserveren.