Drift/Driftsmøter/2022-11-05

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalling

Lørdag 2022-11-05T18:15, fysisk på PVV.

Agenda

Hva ble gjort siden sist?

Forrige møtes plan

 • Flytte bicep ned til serverrom
  • Ble gjort, men uten rails
 • Diskutere brannmur/NATing
  • Undersøk hva slags nettverkshardware vi har først
  • Mål: sett opp brannmur. Har vi en ruter vi kan kjøre dette på, eller trenger vi en maskin til det?

Ellers aktivitet?

 • Postgres satt opp, matrix-synapse db flyttet
 • Ellers?

Må gjøres

 • Vurdere melding om flytting av databasetjenester
  • Hvordan går det med mysqladm-tools?
  • Hva med postgres?
 • Plan for nettverksopsett
 • Triage kanban board/epost
  • Eventuell status på saker i "Gjøres"/"Må Gjøres" kategorien
 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Nytt ingresspunkt for HTTP (nginx)
 • Ordentlig secret management på jokum
 • sync workers for matrix-serveren
 • Loki
 • Annen drifting
 • Puste liv i Birkeland