Drift/Driftsmøter/2022-10-22

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalling

Lørdag 2022-10-22T18:15, fysisk på PVV.

Agenda

Må gjøres

 • Flytte bicep ned til serverrom
  • Skal gjøres, felixalb
 • Diskutere brannmur/NATing
  • Undersøk hva slags nettverkshardware vi har først
  • Mål: sett opp brannmur. Har vi en ruter vi kan kjøre dette på, eller trenger vi en maskin til det?
 • Diskutere drift-kursing/opplæring
  • Har vært forslag om workshops / PVV-spesifikke kurs om hvordan vi gjør ting
  • Mye jobb å lage workshops og lab-miljøer.
  • Noen veteran-driftere kan kanskje lage et kurs om hva PVV gjør og hvordan vi gjør det?
   • God mulighet for å dokumentere, skrive wiki og lage retningslinjer
 • Triage kanban board/epost
 • Har vi nye medlemmer i drift (som er her)?
  • nei :(
 • Pizza (delspons)

Kan gjøres

 • Formell varsling om at databasetjenester blir flyttet. (Også varsle viken 🙈)
  • Gjøres etter
 • Testing av database (matrix-synapse)
 • Ordentlig secret management på jokum
 • Annen drifting
  • Se kanbantavla på github
 • Puste liv i Birkeland
  • Nei, ikke nå

Gjort