Dokumentasjon/firefox cache

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Dersom du har opplevd at firefox cachen vokser over diskvoten for fort kan du følge denn eguiden. Fra hjemmeområdet kan du kjøre kommandoen der du erstatter "brukernavn" med ditt pvv brukernavn.

ln -s /tmp/"brukernavn"_cache ~/.cache/mozilla

ADVARSEL: etter dette vil cachen tømmes etter en viss tid.


English: If you have experiensed that the firefoxcache is groving over the discquota to fast you can follow this guide. From your homefolder, run this command and change "username" to your pvv username.

ln -s /tmp/"username"_cache ~/.cache/mozilla

WARNING: this way the cache will be deleted after an amount of time.