POST FESTUM

Hexagons klubbsaga 2002-2003

Sidene ble sist oppdatert mandag 3.mars 2003 kl.13.25


BAKGRUNN OG GUDER
ROLLEPERSONER
KRØNIKE
AORLA DALEN
VALG

Kart over Aorla Dalen

Kart over Ferlantar

Velkommen til Hexagons klubbsaga som i år foregår i Ferlantar, en verden preget av høye fjell og vulkaner. Systemet vi bruker er Dungeons & Dragons 3.utgave.

Klubbsagaen går nå mot si avsluning. Det siste scenarioet Hans og Oddgeir vil kjøre blir spilt mandag 10.mars. Du kan fremdeles generere en rolleperson. Bruk reglene som står beskrevet under bakgrunn og guder. Men husk at vi har justert opp startnivået for nye PCer. Alle personer må godkjennes av en av klubbsagaens hoved GMer (Fortiden Oddgeir Drevdal og Hans Torvatn). Hvis dere lager en beskrivelse av rolle personen vil denne bli lagt inn i listen over rollepersoner i klubbsagaen. Hvis rolle personen skulle dø vil en kort dødsannonse bli føyd til. Alle rollepersoner oppfordres til å lage et symbol, merke eller våpenskjold som vil bli lagt inn i rolleperson listen. Beskrivelse og symbol må sendes som henholdsvis ren tekst og jpg-fil til muspel@online.no Beskrivelse og symbol er verdt xp (100 xp pr. level rollepersonen har for beskrivelse; 25 xp pr. level rollepersonen har for symbol).

Start xp for nye characters er fra og med i dag 23000 exp. Dette tilsvarer en character på 7.level. Etterhvert som klubbsagaen går vil vi øke nivået. Characters i spill som har mindre xp blir justert opp til dette nivå. Hvis PCen din dør får du lov til å generere en ny PC ett nivå under din tidligere PCs nivå i dødsøyeblikket (Hvis dette er under minimumsnivå starter man selvsagt på minimumsnivå).PCer som kan nå kjøpe utstyr og e.v.t magiske gjenstander for en sum lik halvparten av beløpet oppgitt i DMGen (En character på 7.nivå har således 9500 gp å kjøpe utstyr for), men GMene må godkjenne listen over magisk utstyr.

Rolleark finner du her.


Referater fra klubbsagaen sendes hexagon@pvv.ntnu.no Rollepersonen til referenter får xp (200 xp pr. level rollepersonen har). Alle referater vil bli lagt inn på klubbsaga sidene. Linkene til disse vil man finne i krøniken.

Spillere i klubbsagaen kan også prøve seg som GMer.Rollepersonen til GMer får xp (300 xp pr. level rollepersonen har). Spiller GMer står også først i køen neste gang de skal være spillere igjen. Scenarioene må være frittstående og ikke påvirke hovedlinjene i sagaen. En av hoved GMene må få en kort skisse av scenarioet (Det holder å gjøre det muntlig). Mengden av skatter, magiske gjenstander og xp bør følge retningslinjene i Dungeonmaster Guide.Er man usikker på hvordan man skal legge opp scenarioet er det bare å spørre hoved GMer om hjelp. Vi håper at mange benytter seg av dette.