Aktivitets­verk­stedet

Thursday Kurs i Linux/Unix

LurerdupåhvaLinuxer? Detekursetgirenkortfatetinnføringom hvordanoperativsystemetUnixoppstod ogutvikletsegtilenhelhaugmedopera- tivsystemervibrukeridag;Linux,BSD, MacOSmed􏰀ere. Hovedfokusikurseterlikevelmerpraktisk retetmotbrukavkommandolinjen,skal, jobbhåndteringogenkelbrukavviktige verktøyiLinux. Ingenforkunnskaperbehøves.Deteeret nybegynnerkursforalesomvilbegynneå brukeLinux(eleretannetoperativ- ystemiUnix-familien)og vilhaetstedåstarte.