Aktivitets­verk­stedet

Thursday Filmkveld / Movie night

Torsdagen blir semesterets første filmkveld. Ikke en like etablert del av PVVs aktivitetstilbud, men sporadisk dukker det opp filmer vi ønsker å se. Semesterets første blir trolig WarGames fra 1983.


Thursday night is the first movienight of the semester. Not as an established part of PVV's range of activities, but we're known to sporadically do screenings of movies we fancy. The first movie of the semester is likely WarGames from 1983.