Aktivitets­verk­stedet

Thursday Kurs i avansert python

Ønsker du å lære mer om python? Vil du bli en bedre programerer? Årets første kurs blir i avansert python.

Interessert i å lære mer om hvordan Python fungerer under panseret og hva du kan gjøre med det? PVV arrangerer et videregående kurs i Python der vi går gjennom objekter og polimorfisme i Python, lambda funksjoner, dekoratorer, operator overlastning, metaklasser, generatorer og korutiner i asyncio.

Interested in learning more about how Python works and what you can do with it? PVV is arranging a intermediate course in Python where we discuss objects and polymorphism in Python, lambda functions, decorators, operator overloading, metaclasses, generators ond coroutines in asyncio.